Mộ tháp đá

Mẫu mộ đá tháp đẹp, tháp mộ đá dùng cho chùa chiền để chôn cất những vị cao tăng và các phật tử có duyên. Mộ tháp có nhiều mẫu và kích thước, có thể giật cấp hoặc không.